Visie

marian visie

Kinderen komen op school om te ontdekken, ze willen leren. Belangrijk vind ik dat ze durf-moed hebben en initiatiefrijk zijn, creatief ondernemen, onderzoeken en zich verantwoordelijk weten voor hun eigen gedrag en handelen. Ze zijn aanwezig als uniek individu, ze kunnen grenzen doorbreken. Kinderen willen volwassenen die hen echt willen ontmoeten, die zich laten verrassen door hun vragen, die willen vertellen. Kinderen spreken,  welke stem heb jij als pedagoog, als intern begeleider, als directeur of als bestuurder?

Het kind is de aanvrager en de aangever van vernieuwing en het wil herinnerd worden. Dit vormgeven in het onderwijs, daar staat de volwassene voor.

Om zo´n leeromgeving te creëren leid ik binnen Heliks professionals op die écht kunnen doorkijken, doorhoren en expliciet durven doorgronden en benoemen wat er is, met welke thema’s dit verbonden is. Ik wil professionele volwassenen die zichzelf laten zien, die vasthoudend doorgaan omdat ze geloven in kinderen en hún wil tot existeren. Vanuit pure nieuwsgierigheid.

De organisatie (school, kinderopvang) waarin deze professional werkt heeft dezelfde kenmerken. Daarom is thematisch werken, de basis op orde hebben, excellentie uitstralen en elkaar ontmoeten bij/in het leren onontbeerlijk. Stap voor stap werkt Heliks dit, als maatwerk of binnen een opleiding uit. Leren doe je samen, elke keer is het weer nieuw.

“Het spelende, onderzoekende kind met al zijn eigen-aardigheden als bron van inspiratie”

Bronnen:

  • Onderwijsvernieuwers als Helen Parkhurst, Peter Petersen, Rudolf Steiner en Reggio Emilia
  • Ontwikkelingsgericht Onderwijs (OGO): zoals thema’s en taal, Zin in Lezen en Basisontwikkeling
  • 4D – bronnen: Vygotsky, Schoorel, Krishnamurti en C. Kal
  • Pedagogen die mij inspireren: M.J. Langeveld, L. Stevens en G. Biesta
  • Kunst en natuur die dagelijks om ons heen zijn en musea.