Proces- en projectbegeleiding

Bij vragen rondom visie-ontwikkeling, leiderschapsontwikkeling, begeleidingsvaardigheden, coaching, pedagogisch-didaktisch handelen, kwaliteit en communicatie hebben we eerst een intake en vervolgens werken we een voorstel uit.

Vragen voor één- of meerjarige trajecten die Marian de afgelopen jaren o.a. heeft begeleid:VisieSam

  • visie- ontwikkeltrajecten op SBO-school
  • implementatie lezen zonder methode: Zin in lezen
  • rijke leeromgeving: feest in combinatiegroep 2 – 3
  • De basis op orde: we krijgen het voor elkaar!
  • ontwikkelingsgericht onderwijs is rijk spel en onderzoek
  • Door Themagericht Tijd Wereld Wijs Worden
  • Integraal Personeelsbeleid voor éénpitters